Då har jag lagt in årets årsmötesprotokoll + att jag har lagt in 2019 och 2020 års verksamhetsberättelser..