browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Åsljunga intresseförening

Åsljunga Intresseförening startades 1953 och vi har som främsta syfte att värna om badplatsen i byn. På senare tid har vi utökat verksamheten med aktiviteter som på olika sätt försöker skapa en större gemenskap och trivsel i byn.

Med denna hemsida vill vi ge alla med intresse av Åsljunga, en mötesplats där det enkelt går att hitta information om vad som är på gång i och omkring byn.

Vänliga hälsingar Styrelsen i Åsljunga intresseförening