Åsljunga Intresseförening startades 1953 och vi har som främsta syfte att värna om badplatsen i byn. På senare tid har vi utökat verksamheten med aktiviteter som på olika sätt försöker skapa en större gemenskap och trivsel i byn.

Med denna hemsida vill vi ge alla med intresse av Åsljunga, en mötesplats där det enkelt går att hitta information om vad som är på gång i och omkring byn.

Vänliga hälsingar Styrelsen i Åsljunga intresseförening