Per-Olof Johansson, Ordförande 

Rune Nilsson, Vice ordförande

Marianne Wind, Kassör 

Vid kontaktbehov ring Per-Olof på 0709658156