Ansvarig för hemsidan:

Johanna Kvist                 asljungajohanna@gmail.com

Ordförande i intresseföreningen:

Ulf Hansson                     ulf.hansson@vanas.se