Bysamfälligheten håller sitt årsmöte 18.00 den 18 mars!!!!